Missie en Visie

Missie

De missie van BiblioConsult is samen met de klant, binnen de lokale maatschappelijke en politieke context en vanuit onze eigen visie op maatschappelijk ondernemen, te werken aan hun ontwikkeling en professionalisering tot een ondernemende lokale maatschappelijke partner.

Visie

Onze visie is dat er verbinding wordt gelegd tussen onderzoek, advisering en begeleiding met de dagelijkse praktijk. De toepasbaarheid en uitvoering zijn onze speerpunten. Dit betekent dat BiblioConsult werkt op een andere manier dan de meeste andere adviesbureaus. Het verschil zit in:
– Directe praktische toepasbaarheid van onze adviezen
– Integrale (bedrijfskundige) benadering
– Intensieve begeleiding
– Effectieve en efficiënte rapportages
– Beeldende weergave
– Leveren veranderplan

Missie en VisieBiblioConsult werkt vanuit haar eigen visie op toekomstige ontwikkelingen maatschappelijke ondernemen. Wij geloven in de kracht van de lokale organisatie. Het hanteren van maatschappelijk ondernemerschap is een belangrijk uitgangspunt voor onze werkwijze.
BiblioConsult biedt in haar advisering bouwstenen waarmee organisatie kan inspelen op veranderingen in de lokale maatschappelijke context.
Wij zullen geen verantwoordelijkheid van de klant overnemen maar wij leveren ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze ondersteuning is gericht op ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van het management en de de individuele ontwikkeling van de medewerkers.

We zorgen voor echte borging binnen de organisatie:
– Lokale verantwoording laten waar die hoort
– We laten het management in hun waarde.

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs ( ) of mail naar info@biblioconsult.nl. U kunt ook het contactformulier invullen dan nemen wij met u contact op.